Účetnictví


Účetnictví

Účetnictví není jen zpracování dokladů a jejich předání dál.

Pokud víte, jak na to, může se stát vaším velkým pomocníkem.

 

S čím vám pomůžeme

  • Příprava potřebných analýz při převzetí nových společností

  • Vytváříme interní audity

  • Odhalujeme procesní chyby, které pomáháme klientům odstranit

  • Účetní závěrky včetně inventarizace rozvahových účtů

  • Statistické výkazy

  • Uložení potřebných dokumentů k archivaci na příslušném rejstříkovém soudu

  • Další požadavky řešíme dle individuálních potřeb

 

Jitka Mlázovská

V současnosti se zabývám poskytováním ekonomického poradenství a vedení účetnictví pro podnikatele a neziskový sektor.

S vedením účetnictví jsem však začínala v roce 2003, kdy jsem téměř 10 let pracovala jen pro insolvenčního správce, kde jsem se zabývala nejen agendou, ale správou majetku úpadců.

 

fotka
Chcete více informací?

Naši partneři