Jitka Mlázovská


Jitka Mlázovská

V současnosti se zabývám poskytováním ekonomického poradenství a vedení účetnictví pro podnikatele a neziskový sektor v divizi Společná účetní kancelář Řehák a partneři společnosti Fortom s.r.o.

S vedením účetnictví jsem však začínala v roce 2003, kdy jsem téměř 10 let pracovala jen pro insolvenčního správce, kde jsem se zabývala nejen agendou, ale správou majetku úpadců.

V těchto letech jsem získala praxi, kterou nyní hojně využívám v analýzách, které pro svou práci potřebuji např. při převzetí nové společnosti, vytváříme interní audit a odhalujeme procesní chyby, které buď pomůžeme klientovi odstranit a nebo jen stačí na ně ukázat.

Účetnictví totiž nemusí být jen zpracováním dokladů a jejich předání dál. Ale můžete se stát velkým pomocníkem svých klientů, což je naším cílem.

fotka
Chcete více informací?

Naši partneři